Wrocławscy kuratorzy już trochę bezpieczniejsi

Wrocławscy kuratorzy już trochę bezpieczniejsi

3391

Kuratorzy sądowi wykonują swoje obowiązki w środowisku otwartym. To oznacza, że narażeni są na szereg zagrożeń, także ze strony osób, z którymi na mocy orzeczeń sądowych przychodzi im współpracować. Wśród zadań kuratorskich, obok oddziaływań wychowawczych i readaptacyjnych znajdują się bowiem także zadania kontrolne. Przepisy prawa obligują kuratorów sądowych do wyegzekwowania obowiązków nałożonych w wyrokach i postanowieniach sądu. Jest to często tłem napaści na kuratorów sądowych, których każdego roku niestety zbyt wiele ma miejsce w naszym kraju. Polska kuratorska służba sądowa jest w Europie najbardziej obciążona zadaniami. Wg danych Ministerstwa Sprawiedliwości Polska ma najwyższy współczynnik liczby skazanych objętych nadzorem służb probacyjnych na 100 tyś mieszkańców (ponad 1000). Oznacza to, że statystycznie co setny Polak jest w jakimś stopniu poddany oddziaływaniom kuratora sądowego. Nieprawdopodobne lecz niestety prawdziwe. Kuratorzy do tej pory w obszarze bezpieczeństwa zdani byli wyłącznie na siebie. Pojawia się szansa by to zmienić.

W dniu 18 sierpnia br. pierwszych 33 kuratorów zawodowych okręgu wrocławskiego zostało wyposażonych w infrastrukturę wzmacniającą poziom ich bezpieczeństwa. Wcześniej rozwiązanie było testowane przez 12 kuratorów zawodowych przez okres dwóch miesięcy. Testy wypadły pozytywnie. Na czym polega wsparcie kuratorów? W przypadku zagrożenia kurator zawodowy może przy pomocy dedykowanego urządzenia połączyć się z centralą monitorowania i uruchomić procedurę alarmową. Pracownik centrali w ramach zaprogramowanej ścieżki podejmuje stosowne czynności, m.in. wysyła na miejsce zdarzenia patrol interwencyjny i zawiadamia właściwą miejscowo jednostkę Policji. Ponadto przebieg interwencji zostaje zapisany w sposób cyfrowy, co ułatwia prowadzenie postępowania dowodowego w przypadku zgłoszenia czynności napadu na funkcjonariusza publicznego. Dotychczas zdarzało się bowiem, że działającemu w pojedynkę kuratorowi sądowemu trudno było wystarczająco udokumentować przebieg krytycznego zdarzenia. Do 10 września wszyscy kuratorzy okręgu wrocławskiego zostaną objęci programem. Możliwość skorzystania z przedmiotowych rozwiązań otrzymali także kuratorzy zawodowi okręgu opolskiego, świdnickiego, jeleniogórskiego i legnickiego. Dostarczycielem usługi jest firma ITM Poland, która wchodzi również w skład konsorcjum firm obsługujących System Dozoru Elektronicznego.

mg-3418
Pomieszczenie, w którym wyszkoleni pracownicy firmy ITM reagują na zgłoszenia kuratorów sądowych. Centrum działa 24h/dobę, 7 dni w tygodniu.