Kuratorzy przesiadają się do PKSu

Kuratorzy przesiadają się do PKSu

5260

Skrót PKS do niedawna kojarzył się przede wszystkim z komunikacją autobusową. Dla części kuratorów sądowych pracujących na oprogramowaniu firmy Zeto właśnie zyskuje dodatkowe znaczenie. PKS to Portal Kuratorów Sądowych – rozszerzenie programu KURATOR-2 używanego przez wiele zespołów kuratorskiej służby sądowej w Polsce do prowadzenia ewidencji elektronicznej spraw. Portal Kuratorów Sądowych ma za zadanie usprawnić komunikację i współpracę kuratorów zawodowych i społecznych, zautomatyzować wymianę dokumentów elektronicznych oraz zminimalizować pracę „ręczną” poprzez wykorzystanie w maksymalnym stopniu informacji rejestrowanych w systemie KURATOR-2. Portal pozwala kuratorom w dowolnym momencie zalogować się poprzez stronę WWW i pobrać lub uzupełnić dokumenty dotyczące powierzonych mu spraw.

Apelacja wrocławska jest pierwszą w Polsce, w której wdrożono przedmiotowe rozwiązanie. Portal umożliwia kuratorom sądowym bezpieczny dostęp do prowadzonych spraw, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Zatem możliwe jest sporządzanie dokumentacji w prowadzonych sprawach także poza siedzibą zespołu kuratorskiej służby sądowej, bez dostępu do aplikacji KURATOR-2. Wystarczy dostęp do internetu. Dostępne w portalu szablony dokumentów pozwalają na automatyzację części procesu ich tworzenia, co powinno przyczynić się do zwiększenia poziomu ergonomii pracy. Z portalu mogą korzystać także kuratorzy społeczni. Znaczna ich część jest aktywna zawodowo, co utrudnia im dotarcie do dyżurujących w sądach kuratorów zawodowych. Często mieszkają w miejscowościach znacznie oddalonych od siedziby sądu. Dzięki Portalowi Kuratorów Sądowych możliwa jest bezpieczna elektroniczna wymiana dokumentów. Kurator społeczny może tą drogą przesyłać kuratorowi zawodowemu karty czynności lub sprawozdania. Jeśli dokument nie będzie wymagał korekty, kurator zawodowy może go zatwierdzić i w ten sposób automatycznie przypisać do sprawy w aplikacji KURATOR-2. Po stwierdzeniu ewentualnej potrzeby korekty lub uzupełnienia, kurator zawodowy będzie miał możliwość natychmiastowego zwrotu dokumentu z odpowiednimi uwagami. Niektóre dane będą się automatycznie wypełniać w szablonie tworzonego dokumentu, co z kolei pozwoli wyeliminować część błędów o charakterze formalno-technicznym.

Udostępnienie kuratorom Portalu Kuratorów Sądowych pozwala zdecydowanie zwiększyć bezpieczeństwo przesyłania danych. Nie będzie już np. potrzebne tworzenie specjalnych kont mailowych dla kuratorów społecznych, co praktykowane było w niektórych sądach rejonowych. Wszystkie dane przechowywane są bowiem na serwerze sądu apelacyjnego i odpowiednio chronione. Logowanie do portalu odbywa się w sposób bezpieczny, analogiczny do logowania się np. do kont bankowych.

Portal Kuratorów Sądowych jest rozwiązaniem nowym. Jego przydatność została zweryfikowana w trakcie krótkiego pilotażu, jaki miał miejsce na początku bieżącego roku w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia, niemniej jednak należy przyjąć, że – jak każde nowe narzędzie, wymagać będzie optymalizacji. W tym celu przy Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu powstał Zespół Rozwojowy, w skład którego wchodzą także kuratorzy sądowi.

Do portalu dostęp uzyskali dotąd kuratorzy sądowi z okręgów wrocławskiego, jeleniogórskiego i świdnickiego. W najbliższym czasie taką możliwość otrzymają kuratorzy z okręgu opolskiego.

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.