Rusza 6. edycja konkursu „Wyróżnienie białej wstążki”

Rusza 6. edycja konkursu „Wyróżnienie białej wstążki”

2199

Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” organizują VI edycję konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015. To konkurs szczególny – adresowany tylko do mężczyzn! Mężczyzn wyjątkowych, bo występujących zdecydowanie przeciw przemocy wobec kobiet. Stojących po stronie ofiar krzywdzonych na polu prywatnym i zawodowym.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że we wcześniejszych edycjach konkursu w kategorii wymiar sprawiedliwości laureatami byli kuratorzy sądowi. W 2011r. wyróżnienie ” Białej Wstążki” otrzymał Henryk Pawlaczyk (obecny przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów), w 2013r. Mirosław Sowiński ( kurator społeczny), a w 2014r. Adam Witkowicz (kurator zawodowy pracujący w Sądzie Rejonowym w Zawierciu).

Konkurs trwa do 25 listopada 2015 roku.
W konkursie „Wyróżnienia Białej Wstążki” 2015 nagradzani będą mężczyźni w następujących kategoriach:
1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media
Zgłoszenia do Konkursu można dokonać na jeden z następujących sposobów:
1. E-mailem – wysyłając zgłoszenie zawierające dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2015 na adres: biala.wstazka@cpk.org.pl z dopiskiem – „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2015.
2. Poprzez stronę internetową – wypełniając zamieszczony na stronie internetowej www.bialawstazka.org oraz stronach organizatorów formularz zgłoszeniowy.
3. Pocztą tradycyjną w formie pisemnej, zawierającej dane określone w formularzu zgłoszeniowym nr 1/CPK/2015 na adres: Fundacja Centrum Praw Kobiet, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wilczej 60 lok. 19, kod pocztowy 00-679

Więcej szczegółów na http://bialawstazka.org