Święto Niepodległości

Święto Niepodległości

1992

W tym wyjątkowym dniu kuratorska służba sądowa w Polsce oddaje cześć wszystkim, którzy o niepodległość naszej Ojczyzny walczyli ofiarując najwyższą cenę – życie, zdrowie, wolność. Naszą wdzięczność staramy się wyrażać codzienną służbą Polsce i jej obywatelom, stając po stronie tych najsłabszych i marginalizowanych oraz pracując na rzecz bezpieczeństwa publicznego.