16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć

1920

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu oraz koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym. Kampania odbędzie się w dniach  25 listopada – 10 grudnia. Tegoroczne hasło brzmi: „Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!”  W Polsce, oprócz tematu bezpieczeństwa w edukacji w tym roku organizatorzy chcą zwrócić również szczególną uwagę na kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji.