Konferencja: „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”

Konferencja: „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”

W dniach 1 i 2 grudnia 2015 r. w godz. 11.00 – 16.00 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30) odbędzie się konferencja pt. „Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar”. Organizatorem jest Prokurator Generalny we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka. W wydarzeniu wezmą udział: Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Minister Sprawiedliwości, Minister Zdrowia, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komendant Główny Policji, Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawiciele nauki, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji oraz organizacji pozarządowych. Z pewnością nie zabraknie również przedstawicieli kuratorskiej służby sądowej. Organizatorzy umożliwiają uczestnictwo w konferencji za pośrednictwem internetu.

Program konferencji:

Dzień pierwszy 1 grudnia 2015

11.00- 13.00 – Otwarcie konferencji i wystąpienia
Andrzej Seremet – Prokurator Generalny
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Danuta Przywara – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Włodzimierz Albin – Prezes Wolters Kluwer SA
Minister Sprawiedliwości
Minister Zdrowia
nadinsp. Krzysztof Gajewski – Komendant Główny Policji
dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
Leszek Pietraszko – Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratur

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30 I panel
Prawnomaterialne aspekty przestępstwa zgwałcenia
Definicja zgwałcenia – prof. Jarosław Warylewski
Zgwałcenia w małżeństwie – dr Aneta Michalska-Warias
Środki reakcji karnej – prof. Wojciech Zalewski

Dzień drugi 2 grudnia 2015

11.00 – 12.30 II panel
Aspekty procesowe przestępstwa zgwałcenia
Praktyka ścigania przestępstwa zgwałcenia – prof. Katarzyna Dudka
Ochrona pokrzywdzonych w procesie karnym – prof. Cezary Kulesza
Funkcja ochronna środków przymusu – dr Piotr Starzyński

12.30 – 13.30 lunch

13.30 – 15.00 III panel
Aspekty wiktymologiczne przestępstwa zgwałcenia
Zgwałcenia: wiktymologia i antywiktymologia – prof. Ewa Bieńkowska
Środki wsparcia i pomocy dla ofiar zgwałcenia na tle Konwencji o przemocy wobec kobiet – dr Sylwia Spurek
Pomoc ofiarom zgwałcenia w praktyce – Urszula Nowakowska

15.00 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie sesji

Więcej informacji a także transmisja z wydarzenia dostępne pod adresem: http://www.ofiarom-przestepstw.lex.pl/

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.