Kiedy podobny nie jest podobny

Kiedy podobny nie jest podobny

2115

Czy osoba, która została uprzednio skazana za przestępstwo z art. 207 §1 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a następnie w okresie próby popełnia przestępstwo z art. 209 §1 kk, czyniła to w warunkach recydywy opisanej w art. 65 §1 kk? Na takie pytanie będzie musiał odpowiedzieć Sąd Najwyższy.

Wątpliwość sprowadza się do rozstrzygnięcia tego, w jaki sposób rozumieć „przestępstwa tego samego rodzaju”, o których mowa w art. 115 par. 3 k.k. Czy są to przestępstwa godzące w takie samo, czy też w różne dobra prawne.
Więcej czytaj w serwisie – gazetaprawna.pl w art. Piotra Szymaniaka pt. Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czym jest przestępstwo tego samego rodzaju„.