Kilka tysięcy Polaków wróci z emigracji penitencjarnej

Kilka tysięcy Polaków wróci z emigracji penitencjarnej

1824

Już za rok kilka tysięcy Polaków odbywających wyroki w zakładach karnych krajów Unii Europejskiej będzie musiało wrócić do Polski, by kontynuować wykonywanie kary w polskich więzieniach. Obligują nas do tego unijne przepisy, jakie Polska przyjęła w 2012r.

Aktualnie Polak skazany w którymkolwiek z państw UE może wyrazić zgodę na odbywanie kary izolacyjnej w ojczyźnie. Jednak ze względu na lepsze warunki panujące w zakładach karnych krajów UE takich przypadków nie było dużo.

Więcej na ten temat przeczytać można w serwisie dziennikpolski24.pl.

Czy polski wymiar sprawiedliwości jest przygotowany na skokowy wzrost populacji więziennej? Z pewnością sprzyjać temu może oczekiwany w związku z  tegoroczną nowelizacją przepisów prawa karnego wzrost orzekania kar nieizolacyjnych. Aktualnie poziom zaludnienia w polskich jednostkach penitencjarnych wynosi 84,7%. Pojemność oddziałów mieszkalnych w jednostkach penitencjarnych to 83 126 miejsc zakwaterowania. Liczba osadzonych spadła do 72195 (dane Służby Więziennej na koniec października 2015r.). Dynamiczny spadek liczby osadzonych następuje pomimo tego, że w coraz mniejszym stopniu wykorzystywana jest możliwość wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego. Na koniec listopada niespełna 3500 osób odbywało karę w tym systemie. Są to najniższe wskaźniki od 2012r., kiedy to możliwością orzekania dozoru elektronicznego objęto właściwość wszystkich apelacji sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada prace nad zmianą przepisów umożliwiającą orzekanie w większym stopniu kar w systemie dozoru elektronicznego. Od przyszłego roku pojemność systemu wynosić będzie 12,5 tysiąca, a docelowo 15 tysięcy (od 1 stycznia 2017).