czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "system dozoru elektronicznego"

system dozoru elektronicznego

W serwisie Rzeczpospolita.pl ukazał się artykuł autorstwa Agaty Łuszewicz pt. ” Prawo karne bedzie surowsze”. W tekście możemy przeczytać m.in., że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad kompleksową nowelizacją Kodeksu Karnego, a jedną z przygotowywanych zmian ma być objęcie skazanych w trakcie przerwy w karze lub przepustki systemem monitoringu elektronicznego i dozorem kuratora sądowego. Tekst dostępny tutaj.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy z dnia 22 grudnia 2015r. jest na szybkiej ścieżce legislacyjnej.  W dniu 26 stycznia wpłynął do Sejmu i został zarejestrowany jako druk 218. W dniu 2 lutego został skierowany do pierwszego czytania, które odbędzie się na posiedzeniu w dniach 24-26 lutego.  Przypomnijmy, że głównym skutkiem projektowanych zmian ma być istotna korekta kształtu kary ograniczenia wolności, poprzez wyłączenie możliwości jej orzekania w formie elektronicznej kontroli miejsca pobytu i przede wszystkim powrót możliwości orzekania kary pozbawienia wolności w systemie dozory elektronicznego. Ważną zmianą ma być również doprecyzowanie, że w przypadku orzeczenia tzw. kary mieszanej, polegającej na kombinacji krótkotrwałej kary pozbawienia wolności z karą ograniczenia wolności nie będzie możliwe zastosowanie art. 69 par 1 kk, tj warunkowego zawieszenia wykonania kary izolacyjnej.

Uzasadnienie do projektu ustawy dostępne jest tutaj.

Przebieg procesu legislacyjnego przedmiotowego projektu można śledzić tutaj.

 

2111

Minister Sprawiedliwości w dniu 9 grudnia 2015r. powołał zarządzeniem (dostępne tutajZespół do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym, którego celem ma być analiza aktualnego stanu prawnego w zakresie rozwiązań prawnych związanych ze stosowaniem dozoru elektronicznego i przygotowanie zmian prawnych, które ponownie umożliwią orzekanie kary pozbawienia wolności w SDE. Ministerstwo zapowiada, że projekt ustawy zostanie zaprezentowany już na początku 2016 r. Kuratorską służbę sądową w pracach zespołu reprezentuje pani kurator specjalista Barbara Wilamowska, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

W dniu 29 grudnia 2015r. w serwisie gazetaprawna.pl ukazał się artykuł Piotra Szymaniaka pt. Karę pozbawienia wolności znów będzie można odbywać w warunkach dozoru elektronicznegoW tekście znajdujemy m.in wypowiedzi prof. Stefana Lelentala z Uniwersytetu Łódzkiego i sędzi Barbary Zawiszy ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, którzy podejmują refleksję nt. przyczyn małej ilości orzeczeń dozoru elektronicznego po tegorocznej nowelizacji przepisów prawa karnego oraz kosztów funkcjonowania systemu.

1875

Już za rok kilka tysięcy Polaków odbywających wyroki w zakładach karnych krajów Unii Europejskiej będzie musiało wrócić do Polski, by kontynuować wykonywanie kary w polskich więzieniach. Obligują nas do tego unijne przepisy, jakie Polska przyjęła w 2012r.

Aktualnie Polak skazany w którymkolwiek z państw UE może wyrazić zgodę na odbywanie kary izolacyjnej w ojczyźnie. Jednak ze względu na lepsze warunki panujące w zakładach karnych krajów UE takich przypadków nie było dużo.

Więcej na ten temat przeczytać można w serwisie dziennikpolski24.pl.

Czy polski wymiar sprawiedliwości jest przygotowany na skokowy wzrost populacji więziennej? Z pewnością sprzyjać temu może oczekiwany w związku z  tegoroczną nowelizacją przepisów prawa karnego wzrost orzekania kar nieizolacyjnych. Aktualnie poziom zaludnienia w polskich jednostkach penitencjarnych wynosi 84,7%. Pojemność oddziałów mieszkalnych w jednostkach penitencjarnych to 83 126 miejsc zakwaterowania. Liczba osadzonych spadła do 72195 (dane Służby Więziennej na koniec października 2015r.). Dynamiczny spadek liczby osadzonych następuje pomimo tego, że w coraz mniejszym stopniu wykorzystywana jest możliwość wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego. Na koniec listopada niespełna 3500 osób odbywało karę w tym systemie. Są to najniższe wskaźniki od 2012r., kiedy to możliwością orzekania dozoru elektronicznego objęto właściwość wszystkich apelacji sądowych. Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada prace nad zmianą przepisów umożliwiającą orzekanie w większym stopniu kar w systemie dozoru elektronicznego. Od przyszłego roku pojemność systemu wynosić będzie 12,5 tysiąca, a docelowo 15 tysięcy (od 1 stycznia 2017).