Rusza system darmowej pomocy prawnej

Rusza system darmowej pomocy prawnej

1759

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski ma zacząć funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co w zamiarze jej twórców ma zapewnić jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwić sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewnić stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Z ustawą można zapoznać się tutaj.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalną stronę dedykowaną darmowej pomocy prawnej (kliknij żeby zobaczyć).

Ustawa przewiduje możliwość powierzenia prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym. Na portalu ngo.pl właśnie ukazał się obszerny artykuł na ten temat (tutaj).

infografika_caly_system_1grafika1