sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "darmowa pomoc prawna"

darmowa pomoc prawna

Jak podaje serwis rp.pl po pięciu tygodniach od uruchomienia systemu darmowej pomocy prawnej zainteresowanie nim jest znikome. Do 1500 biur w całej Polsce zgłosiło się dotąd bardzo niewiele osób. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w małych miejscowościach. Eksperci przyczyn tego stanu upatrują w braku promocji oraz źle dopasowanym kręgu odbiorców.

Więcej na ten temat można przeczytać w artykułach: Renaty Krupy-Dąbrowskiej „Bezpłatne porady prawne są, tylko chętnych brak” oraz Tomasza Pietrygi „Dlaczego nie chcą pomocy prawnika” .

1730

Od 1 stycznia 2016 roku na terenie całej Polski ma zacząć funkcjonować system darmowej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie stanowiła zadanie z zakresu administracji rządowej, co w zamiarze jej twórców ma zapewnić jednolite standardy jej udzielania, a także umożliwić sprawowanie nadzoru nad jej wykonywaniem oraz zapewnić stałe źródło finansowania. Zadanie to będzie finansowane z budżetu państwa.

W skali całego kraju powstanie 1524 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

  • młodzież do 26. roku życia,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
  • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
  • kombatanci,
  • weterani,
  • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Z ustawą można zapoznać się tutaj.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalną stronę dedykowaną darmowej pomocy prawnej (kliknij żeby zobaczyć).

Ustawa przewiduje możliwość powierzenia prowadzenia 50% punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacjom pozarządowym. Na portalu ngo.pl właśnie ukazał się obszerny artykuł na ten temat (tutaj).

infografika_caly_system_1grafika1

2075

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja o tym, że został już uruchomiony portal poświęcony darmowej pomocy prawnej (www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl). Dzięki niemu możemy się dowiedzieć komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna. Z przedstawionej przez ministerstwo informacji wynika również, że od początku 2016 r. wraz z uruchomieniem ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej na portalu zostanie umieszczony również wykaz 1524 punktów darmowej pomocy z podziałem na województwa.
Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

1909

Jak podaje portal Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 25.08.2015r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o darmowej pomocy prawnej.
Ustawa zakłada, że z darmowej pomocy prawnej będą mogli skorzystać:
• młodzież do 26. roku życia,
• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• seniorzy po ukończeniu 65 lat,
• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• kombatanci,
• weterani,
• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
Zgodnie z założeniami ustawy oferowana pomoc będzie polegała głównie na udzieleniu informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach; przedstawieniu propozycji sposobu rozwiązania problemu prawnego; pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej, sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Proponowana pomoc nie obejmuje natomiast sporządzania pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Ustawa kładzie również nacisk na kształtowanie świadomości prawnej obywateli. Obowiązek ten będą realizowały organy administracji publicznej, na które nałożono obowiązek podejmowania działań edukacyjnych zmierzających do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa. Zadania te będą mogły być realizowane przez organizacje pożytku publicznego, a także uczelnie prowadzące studia wyższe na kierunku prawo, samorządy zawodowe adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych oraz doradców podatkowych – wyłonione w trybie otwartego konkursu ofert.

Pełny komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się tutaj.                                                                                                                                            O ustawie można przeczytać również tutaj
Pełny tekst ustawy znajduje się tutaj.