Dozór elektroniczny zamiast więzienia wkrótce znowu możliwy

Dozór elektroniczny zamiast więzienia wkrótce znowu możliwy

2083

Minister Sprawiedliwości w dniu 9 grudnia 2015r. powołał zarządzeniem (dostępne tutajZespół do spraw regulacji prawnych związanych z dozorem elektronicznym, którego celem ma być analiza aktualnego stanu prawnego w zakresie rozwiązań prawnych związanych ze stosowaniem dozoru elektronicznego i przygotowanie zmian prawnych, które ponownie umożliwią orzekanie kary pozbawienia wolności w SDE. Ministerstwo zapowiada, że projekt ustawy zostanie zaprezentowany już na początku 2016 r. Kuratorską służbę sądową w pracach zespołu reprezentuje pani kurator specjalista Barbara Wilamowska, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i Probacji.

W dniu 29 grudnia 2015r. w serwisie gazetaprawna.pl ukazał się artykuł Piotra Szymaniaka pt. Karę pozbawienia wolności znów będzie można odbywać w warunkach dozoru elektronicznegoW tekście znajdujemy m.in wypowiedzi prof. Stefana Lelentala z Uniwersytetu Łódzkiego i sędzi Barbary Zawiszy ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, którzy podejmują refleksję nt. przyczyn małej ilości orzeczeń dozoru elektronicznego po tegorocznej nowelizacji przepisów prawa karnego oraz kosztów funkcjonowania systemu.