Publikacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na temat odbierania dzieci rodzicom na podstawie ustawy...

Publikacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na temat odbierania dzieci rodzicom na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

1786
Ukazała się publikacja wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości autorstwa dr Jerzego Słyka pt.: Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
Raport w pierwszej kolejności analizuje unormowania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dające podstawę do odebrania dziecka rodzicom. Rekonstruuje znaczenie pojęcia przemocy w rodzinie, a także poddaje analizie procedurę odebrania dziecka przez pracownika socjalnego na podstawie art. 12a wspomnianej ustawy. W raporcie znaleźć możemy również wyniki badań ankietowych dotyczących oceny funkcjonowania procedury odebrania dzieci z rodziny na podstawie analizowanego przepisu prawnego.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią opracowania, której dostępne jest tutaj.