Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks...

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Prace nad zmianą kodeksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego, polegającą m.in. na rezygnacji z dozoru elektronicznego jako formy kary ograniczenia wolności i przywróceniu możliwości orzekania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego trafiły już na ścieżkę legislacyjną. Projekt ustawy został w dniu 7 stycznia 2016r. opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego (tutaj).  Jego treść wraz z uzasadnieniem dostępna jest tutaj.