Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelacje poselską w sprawie readaptacji społecznej skazanych

Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na interpelacje poselską w sprawie readaptacji społecznej skazanych

2777

Do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła w grudniu interpelacja posłanki Anny Elżbiety Sobeckiej, która na bazie raportu NIK z kontroli przeprowadzonej w Ministerstwie Sprawiedliwości nt. „Readaptacja społeczna skazanych na wieloletnie kary pozbawienia wolności” (o raporcie pisaliśmy tutaj). W swoim wystąpieniu (dostępne tutaj) zadała następujące pytania:

1.) Czy Ministerstwo planuje podjąć działania w celu skoordynowania poszczególnych instytucji, w tym wyspecjalizowanych służb takich jak m.in. Służba Więzienna, kuratorska służba sądowa, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy, czy organizacje społeczne?

2.) Jakie dziania planuje Ministerstwo w celu lepszej skuteczności readaptacji społecznej skazanych?

W swojej odpowiedzi minister Patryk Jaki odniósł się m.in. do Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020, zapowiadając kontynuację przyjętego kierunku działań. Podkreślił, że „readaptacja społeczna powinna odbywać się możliwie blisko społeczeństwa, którego uczestnikami są także osoby będące sprawcami czynów zabronionych. Brak akceptacji społecznej dla tych osób często prowadzi do wykluczenia społecznego zarówno skazanych, jak i ich rodzin, pogłębiając problemy społeczne. Działania Ministerstwa skupiają się więc na budowaniu w społeczeństwie świadomych i odpowiedzialnych postaw, akceptujących tę działalność organów publicznych, które mają na celu reintegrację społeczną tych osób” . Minister wskazał także na działania, które podejmowane będą w ramach trwającego do kwietnia 2016r. projektu pt. „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wśród nich znalazły się m.in.:

  • dodatkowe szkolenia w zakresie diagnozy kryminologiczno – społecznej,
  • publikację CaseBooka – podręcznika dla osób zaangażowanych w proces wykonywania kar nieizolacyjnych,
  • doposażenie kuratorskiej służby sądowej w sprzęt informatyczny w 2016 roku.

Minister podkreślił rangę współpracy podmiotów wymiaru sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi. Wskazywał też na rolę Rad Terenowych ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.

W tekście znalazła się też zapowiedź przygotowania nowego rozporządzenia w sprawie sposobu wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych, w którym zawarty będzie sposób realizowania zadań kuratorów sądowych, związanych z readaptacja społeczną skazanych. Peny tekst odpowiedzi na interpelację poselską dostępny jest tutaj.

 

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.