Budżet uchwalony

Budżet uchwalony

2475

Sejm RP w nocy z piątku 29.01 na sobotę 30.01 uchwalił budżet na 2016 r. Podczas głosowań nad poprawkami do ustawy Sejm zajął się ponad 300 wnioskami. Przyjęto ponad 20 poprawek – wszystkie zgłoszone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wśród uchwalonych poprawek znalazł się wniosek w sprawie utworzenia nowej rezerwy celowej związanej z organizacją Światowych Dni Młodzieży z kwotą 15 mln zł. Pieniądze te mają pochodzić ze zmniejszenia wydatków na NIK (o ok. 6,5 mln zł), RPO (o ok. 4,6 mln zł) i Krajowe Biuro Wyborcze (o ponad 3,8 mln zł). W sumie w wyniku wszystkich przyjętych poprawek PiS Rzecznik Praw Obywatelskich stracił prawie 10 mln zł.

Sejm uchwalił też zmianę, która przewiduje zmniejszenie o blisko 39 mln zł wydatków m.in. Kancelarii Senatu, Sądu Najwyższego, NSA, NIK, KRRiT, GIODO, PIP, IPN, RPD, KRS. Zaoszczędzone pieniądze mają trafić na wydatki bieżące z rezerwy ogólnej budżetu.

Posłowie poparli również zmniejszenie o 3 mln 300 tys. zł wydatków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i przeznaczenie tych pieniędzy na wynagrodzenia w Służbie Więziennej. Zdecydowano też o zmniejszeniu o 35 mln zł wydatków bieżących sądów powszechnych i przekazaniu tej kwoty na zwiększenie rezerwy ogólnej.

Ustawa budżetowa na 2016 rok przewiduje w części 15 – Sądy powszechne, zwiększenie poziomu wynagrodzeń asystentów sędziów, urzędników i pozostałych pracowników sądów powszechnych o 144.884 tys. zł, czyli o 10% (średnio o 345 zł na jeden etat).

Zgodnie z założeniami budżetowymi wzrost PKB ma wynieść 3,8 proc.; średnioroczna inflacja – 1,7 proc.; a deficyt sektora finansów publicznych – 2,8 proc. PKB.