prawnicyrazem.pl – strona Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych już w sieci

prawnicyrazem.pl – strona Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych już w sieci

4482

W dniu 14 stycznia 2016 roku oficjalnie uruchomiono stronę internetową Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych.

W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń prawniczych i innych organizacji zrzeszających adwokatów, asystentów sędziów, doradców podatkowych, komorników sądowych, kuratorów sądowych, notariuszy, prokuratorów, radców prawnych, referendarzy sądowych, sędziów, urzędników i pracowników administracji sądowej oraz innych zawodów i środowisk prawniczych dokonali uroczystego podpisania deklaracji oraz regulaminu „Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych”.

Kuratorską służbę sądową wśród sygnatariuszy porozumienia reprezentują Krajowa Rada Kuratorów, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS.

Zachęcamy do odwiedzenia strony prawnicyrazem.pl