– Jest prosta zasada, o której należy pamiętać: wszystko, co zakrywa bielizna jest Twoje i nikt nie ma prawa robić nic przez co będziesz czuł się nieswojo i będziesz się wstydził – przypomina film edukacyjny przygotowany przez Radę Europy. Nawiązuje on do problemu seksualnego wykorzystywania dzieci.

Film przypomina, że Polska jest sygnatariuszem Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, nazywanej powszechnie Konwencją z Lanzarote. Ma ona przede wszystkim chronić dzieci oraz usprawnić międzynarodową współpracę w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i rozpowszechniania pornografii dziecięcej.

Konwencja z Lanzarote została opracowana w październiku 2007 r. Polska podpisała ją od razu, ale ratyfikowała dopiero w 2014 r. Sejm i Senat zgodziły się na to jednogłośnie.

Film przygotowany przez Radę Europy został przetłumaczony na język polski na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka.