Wizerunek wymiaru sprawiedliwości

Wizerunek wymiaru sprawiedliwości

2514

Internetowe wydanie Rzeczpospolitej opublikowało wyniki badań, w których poddano ocenie wizerunek wymiaru sprawiedliwości. Z treści artykułu wynika, że ze stwierdzeniami, że sądy są kompetentne i zasługują na szacunek, zgodziło się ponad 55 proc. badanych. W rankingu zaufania sądy i prokuratury znalazły się za strażą pożarną, wojskiem i policją – największym zaufaniem z szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości cieszą się Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, na które wskazało po 11 proc. badanych.

Pełny opis wyników badań znajduje się tutaj.