Minister Sprawiedliwości za uregulowaniem kwestii związanych z przeprowadzaniem przez kuratorów wywiadów środowiskowych

Minister Sprawiedliwości za uregulowaniem kwestii związanych z przeprowadzaniem przez kuratorów wywiadów środowiskowych

2156

Minister Sprawiedliwości odpowiedział na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, które ten skierował do resortu  31 grudnia 2015 r.

RPO wskazywał na potrzebę jednoznacznego określenia  podstaw prawnych upoważnienia kuratorów do wykonywania wywiadów środowiskowych w postępowaniach rodzinnych i wykonawczych.

Brak podstaw prawnych do przeprowadzania wywiadów środowiskowych (np. w sprawach opiekuńczych osób dorosłych – częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych) prowadził do tego, że kuratorzy niekiedy odmawiali ich przeprowadzania. Dodatkowe trudności w prawidłowym wykonywaniu obowiązków kuratorskich stwarzał brak jednolitej linii orzeczniczej oraz rozbieżna praktyka sądów i zespołów kuratorskich. Środowisko sędziów rodzinnych i zawodowych kuratorów sądowych wskazywało na potrzebę uregulowania tych kwestii. Problem stał się jednak jeszcze bardziej istotny po wejściu w życie nowego Regulaminu urzędowania sądów powszechnych z 2015 r.,  w którym nie zawarto nawet szczątkowej regulacji w tym zakresie.

Minister Sprawiedliwości zgodził się z Rzecznikiem, że obecny stan prawny nie może zostać zaakceptowany a kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów wywiadów środowiskowych należy określić w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania mające na celu wprowadzenie odpowiednich zmian.

odpowiedź MS znajduje się tutaj –

kurator a wywiad srodowiskowy MS odpowiedz

zapytanie RPO z dnia 31.12.2015 tutaj – Do_MS_ws_okreslenia_roli_kuratorow_w_przeprowadzaniu_wywiadow_srodowiskowych_w_sprawach_opiekunczych_0