Konferencja naukowa „W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja młodocianych i nieletnich”,

Konferencja naukowa „W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja młodocianych i nieletnich”,

      W imieniu Katedry Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej „W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja młodocianych i nieletnich”, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016r. w Auli Wielkiej im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ Akademii Ignatianum w Krakowie.
Niniejsza konferencja skierowana jest do praktyków, teoretyków oraz studentów działających w obszarach resocjalizacji, readaptacji i reintegracji społecznej młodocianych i nieletnich. Jej celem jest wymiana doświadczeń oraz przekazanie rzetelnych informacji i wyników badań związanych z działaniami podejmowanymi przez przedstawicieli Policji, Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Służby Więziennej na rzecz nieletnich i młodocianych którzy popełnili czyny karalne.

Program konferencji
                                W służbie społeczeństwu. Resocjalizacja, readaptacja, reintegracja
                                                             młodocianych i nieletnich
                                                                  12 kwietnia 2016r.
                                                     Akademia Ignatianum w Krakowie
                                              Aula Wielka im. Ks. Grzegorza Piramowicza SJ

9:00 – 9:30
Wprowadzenie i przywitanie przybyłych gości – Dziekan Wydziału Pedagogicznego AIK dr Krzysztof Biel SJ
9:30 – 9:50
Status prawny nieletniego i młodocianego w polskim porządku prawnym oraz jego konsekwencje w traktowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości – dr Justyna Kusztal UJ
9:50 – 10:10
Działania Policji skierowane wobec młodocianych i nieletnich – podinsp. Aneta Litwin Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Kielcach
10:10 – 10:30
Uwarunkowania skuteczności pracy rodzinnych kuratorów sądowych (dylematy wokół badań efektywności nadzorów) – dr Beata Zinkiewicz KAAFM
10:30 – 10:50
Postępowanie mediacyjne w sprawach z nieletnimi – mgr Błażej Pasiut KAAFM, Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce
10:50 – 11:10
Nieletni, młodociani w okresie próby i warunkowego zawieszenia kary – mgr Anna Potocka Starszy Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty
11:10 – 11:30
Terapia osób uzależnionych sądowo zobowiązanych do leczenia – dr Małgorzata Piasecka AIK, Małopolskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 12:20
Młodociani i nieletni przebywający w izolacji penitencjarnej – mjr Tomasz Wacławek specjalista Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie
12:20 – 12:40
Problemy adaptacyjne młodocianych odbywających kary izolacyjne – por. Grzegorz Fuchs wychowawca Areszt Śledczy w Krakowie
12:40 – 13:00
Oddziaływania terapeutyczne ukierunkowane na młodocianych sprawców czynów karalnych – kpt. Anna Pyszniak – Zarzycka kierownik oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo Areszt Śledczy w Kielcach
13:00 -13:20
Programy readaptacyjne skierowane do młodocianych w warunkach izolacji penitencjarnej – por. Anna Ozga psycholog Zakład Karny w Tarnowie, ppor. Dorota Dudek wychowawca Zakładu Karnego w Tarnowie
13:20 – 13:40
Oferta działań readaptacyjnych skierowanych do młodocianych – perspektywy organizacji pozarządowej – Barbara Wilamowska Małopolskie Stowarzyszenie Probacja
13:40 – 14:00
Formy pomocy postpenitencjarnej oraz wsparcia w readaptacji i reintegracji społecznej młodocianych – mgr Joanna Sztuka AIK
14:00 – 14:30 Podsumowanie konferencji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wszelkie informacje i zgłoszenia przyjmuje –

Joanna Sztuka
sekretarz konferencji
joanna.sztuka@ignatianum.edu.pl
tel. 664 127 618
plakat konferencji – plakat 12 kwiecień (2)