Kocham – nie upijam! Projekt Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych PO-MOST

Kocham – nie upijam! Projekt Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych PO-MOST

2410

Projekt „Kocham – nie upijam!”

Z dużą satysfakcją i radością pragniemy poinformować, że jeden z dwóch zgłoszonych do konkursu w grudniu ubiegłego roku projektów Kujawsko – Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych i Sympatyków Twórczej Resocjalizacji PO-MOST, spotkał się z zainteresowaniem ze strony komisji konkursowej powołanej przez Prezydenta Torunia.

14 marca 2016 r. przedstawiciele zarządu Stowarzyszenia mieli przyjemność, w uroczystych okolicznościach, podpisania umowy na dofinansowanie przez Miasto Toruń realizacji Projektu „Kocham – nie upijam!” (historyczny moment podpisania umowy na dofinansowanie naszego pierwszego oficjalnego projektu można zobaczyć tutaj: http://torun.wyborcza.pl/torun/51,48723,19764010.html?i=2).

Projekt poświęcony jest stosunkowo rzadko poruszanej i nagłaśnianej społecznie kwestii negatywnych skutków spożywania alkoholu przez kobiety znajdujące się w ciąży. Skutki te, zamknięte w tzw. syndromie FAS (Fetal Alcohol Syndrome), to zespół chorobowy, który jest wynikiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży. Każda, nawet niewielka jego ilość niesie ryzyko wystąpienia zaburzeń w rozwoju dziecka.

Na doniosłość możliwych negatywnych skutków spożywania alkoholu w okresie ciąży zwrócił uwagę w ostatnim czasie Rzecznik Praw Dziecka Pan Marek Michalak występując w dniu 17 grudnia 2015 r. do Ministrów: Sprawiedliwości, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Zdrowia z apelem o podjęcie zintegrowanych i wielopłaszczyznowych działań mających na celu zabezpieczenie szeroko pojętego dobra dziecka zagrożonego utartą zdrowia lub życia na skutek nieodpowiedzialnego zachowania matek (treść wystąpienia Rzecznika można zaleźć tutaj: http://brpd.gov.pl/sites/default/files/wyst_2015_12_17_ms_mrpips_mz.pdf).

Przedstawiciele Stowarzyszenia wzmocnieni wsparciem ze strony niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie FAS, jakim jest pan doktor Krzysztof Liszcz z Torunia, zaproszą do interdyscyplinarnego udziału w organizowanej konferencji miejskiej przedstawicieli instytucji stykających się na co dzień z czynnikami zwiększającymi ryzyko wystąpienia przypadków dzieci z syndromem FAS.

W najbliższych dniach skierujemy zaproszenia do udziału w zespole roboczym do przedstawicieli istotnych instytucji miejskich. Już dziś możemy się cieszyć aprobatą dla naszych działań ze strony Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu, który zechciał nam udzielić niezbędnego wsparcia organizacyjnego.
Interdyscyplinarny zespół zajmie się przygotowaniem programu minikonferencji, a także opiniowaniem materiałów informacyjno – profilaktycznych w formie ulotek i plakatów, których dystrybucją w środowiskach wymagających podnoszenia świadomości zagrożeń zajmą się dwie profesjonalne służby działające w zbliżonych obszarach społecznych miasta – kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni.
Ulotki zostaną przygotowane przez zaprzyjaźnionych wolontariuszy zajmujących się na co dzień grafiką i projektowaniem.
Sama konferencja planowana jest na 9 września 2016 r. – ustanowiony w 1999 r. Światowy Dzień FAS
Interdyscyplinarne przedsięwzięcie współfinansowane przez Miasto Toruń, może stać się niezbędną płaszczyzną do spotkania współdziałających w mieście służb społecznych i organizacji pozarządowych obejmujących swoimi działaniami w przyszłości rozmaite problemy społeczne.
Grzegorz Hajdukiewicz
Prezes Zarządu