Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” dla śp. Agnieszki Bartkowiak,...

Odznaka honorowa „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” dla śp. Agnieszki Bartkowiak, kuratorki rodzinnej Sądu Rejonowego w Koninie

2626

W dniu 21 marca 2016 r. w gmachu Sądu Rejonowego w Koninie odbyła się uroczystość wręczenia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” dla ś.p. Agnieszki Bartkowiak. Odznakę z rąk Rzecznika Praw Obywatelskich odebrała w obecności członków prezydium Krajowej Rady Kuratorów, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz władz samorządowych córka pani kurator – Kinga Bartkowiak.

Wręczając odznaczenie Adam Bodnar podkreślił ogromne zasługi Zmarłej. Mówił też o tym, jak wielką wagę ma praca wszystkich kuratorów rodzinnych. – To bardzo trudna praca, wymagająca ogromnego zaangażowania emocjonalnego. Ale dzięki poświęceniu kuratorów i ich zaangażowaniu nasz system prawny może mieć ludzką twarz, a państwo pokazuje, że możliwy jest dialog i współpraca, a dzięki temu – przywracanie ludzi w kryzysie społeczeństwu.

Działania kuratorów rodzinnych widzę w kategoriach praw człowieka – powiedział też Adam Bodnar. – Pani Agnieszka Bartkowiak dobrze zasłużyła się prawom człowieka.

Laudację nt. zmarłej wygłosiła pani kurator Anna Zawadzka (wystąpienie dostępne tutaj).

Pełna fotorelacja z wydarzenia dostępna na stronie RPO (tutaj).