Ukazał się ważny raport na temat kondycji polskich nastolatków

Ukazał się ważny raport na temat kondycji polskich nastolatków

15 marca w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się konferencja zatytułowana „Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów”. Poświęcona była najnowszym wynikom międzynarodowych badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) oraz publikacji raportu dotyczącego nastolatków na całym świecie.
Konferencja organizowana była przez Instytut Matki i Dziecka, WHO oraz Ministerstwo Zdrowia. Podczas spotkania uczestnicy mogli zapoznać się z najnowszymi wynikami międzynarodowego raportu HBSC 2013-2014 pt. „Growing up unequal: gender and socioeconomic differences in young people’s health and well-being”.

W Polsce badania prowadzi i analizuje Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Anonimowe ankiety wypełniło ponad 4,5 tys. uczniów w wieku 11-15 lat z 300 polskich szkół. Z raportu wynika, że jednym z ważniejszych problemów zdrowotnych nastolatków jest zdrowie psychiczne. Obserwuje się również zanikające różnice w podejmowaniu czynności ryzykownych, takich jak spożywanie alkoholu w grupie dziewcząt i chłopców. Zadowalający jest fakt, że spada liczba nastolatków palących tytoń. Niepokojącym zjawiskiem jest jednak nadal zbyt niska aktywność fizyczna młodzieży. W najnowszym raporcie pojawiły się też nowe tematy, które nie były analizowane w poprzednich edycjach badań.  Należą do nich:

  • komunikacja w rodzinie,
  • wsparcie ze strony rodziny i rówieśników,
  • wspólne spożywanie posiłków z rodzicami,
  • korzystanie z mediów elektronicznych,
  • cyberprzemoc.

Wyniki badań HBSC są źródłem informacji wspomagających wyznaczanie kierunków polityki zdrowotnej i budowę programów interwencyjnych, ukierunkowanych na drugą dekadę życia, czyli okres kształtowania się postaw i zachowań związanych ze zdrowiem..

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach Instytutu Matki i Dziecka (tutaj) i Ministerstwa Zdrowia (tutaj). O wynikach badań napisał też serwis gazeta.pl (link do artykułu).

Raport jest dostępny tutaj.