Prezydent RP podpisał ustawy zmieniające kodeks karny i kodeks karny wykonawczy

Prezydent RP podpisał ustawy zmieniające kodeks karny i kodeks karny wykonawczy

W dniu 29 marca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz Ustawę z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

Komunikat na ten temat dostępny jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (tutaj).

Z punktu widzenia kuratorów sądowych najistotniejsze zmiany dotyczą kary ograniczenia wolności (wyeliminowanie z możliwych do orzeczenia treści kar dwóch form, tj. dozoru elektronicznego i obowiązków probacyjnych z art. 72 par 1 pkt 4a-7). W przypadku tzw. kary mieszanej nie będzie możliwości warunkowego zawieszenia kary izolacyjnej (niestosowanie przepisów art. 69-75 kk). Dozór elektroniczny staje się ponownie systemem odbywania kary pozbawienia wolności. Uchwalone przepisy istotnie poszerzają także kompetencje referendarzy sądowych.