Niska świadomość prawna Polaków

Niska świadomość prawna Polaków

Ukazał się raport z badań na temat świadomości prawnej Polaków, zlecony przez Kwartalnik Iustitia. Wyniki zostały zaprezentowane na konferencji pt. „(Nie)świadomość prawna Polaków”, jaka została zorganizowana 7 marca w Sądzie Najwyższym. Nie są zbyt optymistyczne. Polacy nie ufają sądom. Większość ankietowanych uważa, że w sądach panuje nadmierna biurokracja i opieszałość. Polacy twierdzą, że sędziowie są członkami partii politycznych.  Niemal co dziesiąty badany nie wiedział, kto tworzy prawo.

W podsumowaniu raportu możemy przeczytać: „Pozycja wizerunkowa wymiaru sprawiedliwości, zważywszy na kluczową rolę, jaką odgrywa w funkcjonowaniu społeczeństwa, jest daleka od zadowalającej. Odpowiedzialnością za obecną sytuację na pewno nie można obciążać wyłącznie mediów, które żądne sensacji mogą skupiać się na negatywnych aspektach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Polacy w większości mają osobiste doświadczenia z sądami powszechnymi i najwyraźniej nie dają im one podstawy do pozytywnych ocen (…) Środowiska związane z wymiarem sprawiedliwości, a zwłaszcza środowisko sędziowskie, powinny rozważyć opracowanie i wdrożenie naprawczej strategii komunikacyjnej, z naciskiem na Internet i media społecznościowe oraz zapewnienie podstawowych materiałów informacyjnych na terenie sądów„.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą Maison&Partners we współpracy z Warsaw Enterprise Institute. Pełny raport z badań można pobrać tutaj.