4 kwietnia 2016r Stowarzyszenie MONAR organizuje ogólnopolskie seminaria we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu  pod hasłem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną. Wydarzenie jest organizowane w  20 rocznicę ogłoszenia przez Marka Kotańskiego 14 kwietnia Dniem Ludzi Bezdomnych i zostało objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich , Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Marszałków Województw Dolnośląskiego, Mazowieckiego oraz Wielkopolskiego .

Założeniem seminariów jest uwrażliwienie na problem wykluczenia społecznego różnych grup społecznych oraz zmianę publicznego postrzegania bezdomności poprzez pryzmat zapewnienia schronienia przed zimnem. Podczas każdego seminarium zostanie podjęty inny problem. Obszary problemowe to sytuacja życiowa: bezdomnych dzieci mieszkających w schroniskach i domach dla matek z dziećmi, młodych osób bez perspektyw życiowych oraz osób starszych żyjących w samotności i skrajnym ubóstwie.

Programy szczegółowe wydarzenia w załączniku. Patronami medialnymi wydarzenia są portal ngo.pl, stacja radiowa RDC oraz TVP3 Poznań.

Koordynatorem wydarzenia jest Teresa Sierawska – Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR – t.sierawska@monar.org.

Udział w seminariach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: t.sierawska@monar.org

program seminarium dolnośląskiego – dolnośląskie

program seminarium mazowieckiego – mazowieckie

program seminarium wielkopolskiego – wielkopolskie