Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości ws. ubezpieczenia kuratorów społecznych

Wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości ws. ubezpieczenia kuratorów społecznych

W dniu 20 kwietnia 2016r. Rzecznik Praw Obywtaelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie ewentualnej nowelizacji przepisów, która umożliwiłaby objęcie kuratorów społecznych ochroną ubezpieczeniową.

W wystapieniu czytamy m.in.: Wypełnianie obowiązków związanych z realizacją polityki państwa wobec przestępczości oraz patologii niewątpliwie bowiem niesie ze sobą zagrożenia, które uzasadniają zapewnienie im ochrony gwarantującej rekompensatę za doznane szkody w związku z pełnieniem służby. Wypłacany im ryczałt, o którym mowa w art. 90 ust. 1 i 2 ustawy o kuratorach sądowych, ma wyłącznie na celu zrekompensowanie kuratorowi społecznemu wydatków poniesionych w związku ze sprawowaniem dozoru lub nadzoru. Stąd też, moim zdaniem, na uwagę zasługuje postulat nowelizacji przepisów w tym zakresie i objęcie kuratorów społecznych ochroną ubezpieczeniową.

źródło: www.rpo.gov.pl

Pełny tekst wystąpienia dostępny tutaj.