Relacja z III Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”

Relacja z III Międzynarodowej Konferencji „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”

2743

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”. Pierwszego dnia obrad miała miejsce Debata Penitencjarna, podczas której prelegenci zapoznali uczestników z praktycznymi aspektami pracy w Zakładach Karnych oraz Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej, a także w podmiotach zajmujących się streetworkingiem. Wśród występujących gościł był również kurator sądowy z Niemiec, który przedstawił organizację i zadania kuratorów sądowych w Niemczech. Podczas obrad podniesiono wiele cennych głosów dotyczących wyzwań i problemów związanych z codzienną pracą w obszarze szeroko rozumianej resocjalizacji, probacji i profilaktyki społecznej. W czwartek odbyły się również warsztaty, które wzbogaciły program tegorocznej konferencji. W trakcie ich trwania uczestnicy zapoznali się w z takimi zagadnieniami jak: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, trening resocjalizacyjny George’a Nelsona, profilowanie kryminalne, konstruowanie programów resocjalizacyjnych, arteterapia oraz diagnoza penitencjarna.

8 kwietnia odbyła się Konferencja rozpoczęta sesją plenarną, w  czasie której zaproszeni goście omawiali istotne kwestie dotyczące resocjalizacji, readaptacji oraz reintegracji. W dalszej części Konferencji obrady zostały podzielone na cztery następujące sekcje tematyczne: przestępczość i polityka karna, profilaktyka i działania probacyjne, problematyka niedostosowania i resocjalizacji nieletnich oraz resocjalizacja penitencjarna i readaptacja społeczna. Obrady konferencyjne zaszczycili swoją obecnością zagraniczni goście z: Niemiec, Ukrainy, Danii, Wielkiej Brytanii, Słowacji oraz przedstawiciele środowisk akademickich z całej Polski: Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Pedagogium Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konferencja dała okazję do  zaprezentowania najnowszych wyników badań i ich analizy naukowej, co z kolei umożliwiło refleksję naukową i zapoznanie się z aktualnym stanem namysłu nad resocjalizacyjną rzeczywistością.

Galerię zdjęć można zobaczyć tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z obszerną relacją z konferencji dostępną na stronie internetowej WSKS (tutaj).

Wszystkie informacje dotyczące konferencji dostępne są tutaj.