Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza program pracy dla więźniów

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłasza program pracy dla więźniów

2423

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło pilotażowy program pracy więźniów. Ma składać się z trzech filarów:

  • Programu budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
  • Rozszerzenia zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
  • Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

3-mapa-stronyW pierwszym filarze zakładane jest wybudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie.

Środki na inwestycje mają pochodzić z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Wpływy do Funduszu dokonywane są z potrąceń z wynagrodzeń więźniów.

 

Drugi filar polegać ma na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie osadzeni w jednostkach penitencjarnych mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Zmiany mają zostać wprowadzone odrębną ustawą.

Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów. Ulga ta obecnie funkcjonuje jako dotacja dla przedsiębiorcy i finansowana jest ze środków Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Zwiększenie kwot potrąceń z wynagrodzeń więźniów na ten fundusz sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie zainteresowana współpracą z zakładami karnymi celem zatrudnienia więźniów w 40 halach wybudowanych w ramach programu. Te zmiany również wprowadzi odrębna ustawa.

(źródło: www.ms.gov.pl)

O inicjatywie informowało wiele serwisów, m.in. pb.pl, onet.pl, rp.pl.