Informacja o szkoleniu organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

Informacja o szkoleniu organizowanym przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych

4020

W dniu 06.05.2016r. odbyło się w Krakowie szkolenie pt. „PRAWNO MATERIALNE I PROCESOWE PODSTAWY MODYFIKACJI WŁADZY RODZICIELSKIEJ. ZAKRES DZIAŁANIA SĄDU RODZINNEGO NA RZECZ RODZINY .POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PRZYMUSOWEGO ODEBRANIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ WŁADZY RODZICIELSKIEJ LUB POZOSTAJĄCEJ POD OPIEKĄ.TEORIA I PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA.” organizowane przez Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. W szkoleniu uczestniczyło 19 osób. Szkolenie miało formę wykładowo – warsztatową.

Jak sam temat szkolenia wskazuje uczestnicy mieli możliwość zdobycia wiedzy w zakresie prawa materialnego i procesowego związanego z ochroną dziecka i rodziny. Podczas szkolenia w ramach prowadzonej dyskusji i analizy indywidualnych przypadków poruszono tematykę związaną z współpracą profesji zawodowych działających w zakresie ochrony dobra dziecka oraz efektywności tej współpracy. Osoby biorące udział w szkoleniu tj. kuratorzy, pedagodzy, policjanci wymienili poglądy dotyczące działania i współpracy oraz poszukiwali dobrych rozwiązań w zakresie działania na rzecz dobra dziecka. Omówione zostały również nowe przepisy k.r.o. wprowadzone w 2016r. oraz  postępowanie w zakresie realizacji tych przepisu art.1123k.r.o.  Ponadto w ramach szkolenia uczestnicy zapoznali się z procedurą przymusowego odebrania małoletniego oraz innymi przepisami k.p.c. istotnymi w pracy kuratora rodzinnego.

Zarząd Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych dziękuje za aktywny udział w szkoleniu wszystkim uczestnikom. Organizatorzy kierują szczególne pozdrowienia  dla kuratorów z okręgu gliwickiego  oraz zielonogórskiego.  

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zaprasza do zgłaszania się na szkolenie. Terminy są wskazane w agendzie dotyczącej szkolenia. Zarząd KSKS informuje, że szkolenie może być prowadzone w formie zamkniętej (zamówienie indywidualne) na terenie całej Polski .

opracowanie: KSKS

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.