W dniu 11 maja 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Porozumienia oraz Rzecznika Praw Obywatelskich – Pana Adama Bodnara. Spotkanie odbyło się w siedzibie RPO. Kuratorską Służbę Sądową reprezentowali kuratorzy z DSKS FRONTIS.

Obrady obejmowały prezentację projektu „Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów” oraz dyskusję ekspercką „Problematyka sankcji administracyjnych”. Sygnatariusze Porozumienia zadeklarowali chęć dalszego współdziałania z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w obydwu obszarach.

Pan Rzecznik zadeklarował także wzięcie udziału w obchodach Dnia Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja m.in. poprzez wpięcie tego dnia fioletowej wstążki jako symbolu solidarności ze środowiskiem sędziowskim. Obchody te odbywają się pod patronatem Porozumienia.

Ponadto podczas posiedzenia przyjęto drugą część pakietu stanowisk zawierających propozycje zmian mających na celu usprawnienie postępowań sądowych. Przyjęto wspólne stanowiska dotyczące 1) utworzenia sądowych wydziałów egzekucyjnych, 2) potrzeby stworzenia kompleksowej regulacji o biegłych sądowych, 3) przymusu adwokacko-radcowskiego, 4) udostępnienia danych z rejestru PESEL dla notariuszy, 5) wsparcia dla działań w zakresie edukacji prawnej.

Sygnatariusze postanowili także w sposób aktywny wymieniać między sobą informacje i doświadczenia dotyczące podejmowanych przez siebie przedsięwzięć w zakresie ostatniego z tematów – edukacji prawnej społeczeństwa.

Pełna relacja ze spotkania oraz teksty poszczególnych stanowisk znajdują się na stronie Porozumienia.