Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zaprasza na szkolenie

Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zaprasza na szkolenie

Na prośbę Krakowskie Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych informujemy o organizowanym przez Stowarzyszenie szkoleniu z zakresu:

PRAWNO MATERIALNE I PROCESOWE PODSTAWY MODYFIKACJI WŁADZY RODZICIELSKIEJ. ZAKRES DZIAŁANIA SĄDU RODZINNEGO NA RZECZ RODZINY

POSTĘPOWANIE DOTYCZĄCE PRZYMUSOWEGO ODEBRANIA OSOBY PODLEGAJĄCEJ WŁADZY RODZICIELSKIEJ LUB POZOSTAJĄCEJ POD OPIEKĄ

TEORIA I PRAKTYKA STOSOWANIA PRZEPISÓW PRAWA

Szkolenie adresowane jest do:
• kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, policjantów, pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , pedagogów szkolnych

Szczegółowe informacje na temat szkolenia dostępne są tutaj oraz tu.

A tu można pobrać kartę zgłoszenia na szkolenie.