Międzynarodowa Konferencja „Kompetencje Społeczne i Emocjonalne. Ścieżki do Tolerancji”

Międzynarodowa Konferencja „Kompetencje Społeczne i Emocjonalne. Ścieżki do Tolerancji”

W imieniu organizatorów – organizacji PREPSEC International i TODO Concept serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję  „Kompetencje Społeczne i Emocjonalne. Ścieżki do Tolerancji” ,  która odbędzie się w dniach 20-21 października 2016r. we Wrocławiu.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli, edukatorów, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, wychowawców, trenerów, psychologów, pedagogów i innych specjalistów pracujących wychowawczo z dziećmi i młodzieżą. Konferencja ma na celu stworzenie przestrzeni do nauki, dzielenia się doświadczeniami i przede wszystkim zwiększenia wachlarza narzędzi do codziennej pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami.

Oficjalnym partnerem Konferencji zostało Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, a jednym z patronów medialnych jest portal kurator.info.

Program Konferencji został ułożony w ten sposób, aby aż ponad 50% czasu jej trwania stanowiła warsztatowa praca uczestników. Warsztaty będą się odbywały jednocześnie w czterech salach i będą prowadzone przez specjalistów z Polski i zagranicy.
Tematyka Konferencji zamknięta jest w następujących panelach:

1. WSTĘP DO PROGRAMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO (PREPARE CURRICULUM PROGRAM)
W ramach warsztatów i wykładów tego panelu przedstawione zostaną podstawy i zasady pracy komponentami Programu Rozwoju Społecznego. Program ten obejmuje 10 komponentów poznawczo- behawioralnych, skupiających się na uczeniu prospołecznych zachowań i analizie emocji, które związane są z budowaniem relacji. Program obejmuje trzy główne obszary:
– agresji (Skillstreaming, Trening Kontroli Złości, Trening Wnioskowania Moralnego, Trening Umiejętności Prospołecznych),
– stresu (Trening Zarządzania Stresem, Trening Rozwiązywania Problemów);
– redukcji uprzedzeń (Trening Empatii, Trening Współpracy, Trening Rozumienia i Pracy w Grupach).
Więcej informacji na ten temat na stronie: http://prepsec.no/programs/

2. WDROŻENIA PROGRAMU ROZWOJU SPOŁECZNEGO:
W ramach niniejszego panelu zaprezentowane zostaną konkretne metodologie wdrażania i praktycznej pracy komponentami programu w ośrodkach edukacyjnych i wychowawczych na świecie. Pokazane zostaną techniki budowania szczegółowych planów zajęć w oparciu o diagnozę potrzeb uczestników, nauczania w różnych wariantach, coachingu i mentoringu w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych, instrukcje aktywizujące grupę i sposoby wzmacniania transferu umiejętności społecznych i emocjonalnych.

3. BADANIA I EWALUACJA:
Przedstawienie planowanych lub już realizowanych projektów badawczych, metod ewaluacji programów rozwoju umiejętności społecznych i emocjonalnych, analiza wyników i teorii powiązanych z kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi. Prezentacja technik ewaluacyjnych, autentycznej oceny badań nad kompetencjami społecznymi i emocjonalnymi.

4. ZAANGAŻOWANIE I OTOCZENIE:
Sposoby angażowania uczestników zajęć wraz ze stworzeniem bezpiecznej atmosfery sprzyjającej nauce. Jak w codziennej praktyce tworzyć bezpieczne środowisko nauki, pracować z uwzględnieniem dynamik grupowych, zasad upodmiotowienia uczniów, tworzących bezpieczną przestrzeń dla dialogu, rozwiązywania konfliktów i transformacji w grupach.
W czasie Konferencji organizatorzy zapraszają na:

1. Wykłady polskich i zagranicznych specjalistów w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych (m.in:  Knut K. Gundersen, Professor Emeritus na Vid Specialized University, Sandnes – Norwegia, Prezes PREPSEC International, Bengt Daleflod, Krajowa Rada Opieki Instytucjonalnej – Szwecja , Robert Calame and Kim Parker, założyciele WOLF Social Competencies – Kanada).

2. Warsztaty w czterech panelach tematycznych.

3. Sesję plakatową z wynikami badań nad wdrażaniem programów edukacyjnych w zakresie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

4. Wydarzenia towarzyszące (spotkania członkowskie PREPSEC International, spotkanie towarzyskie).

Aby zgłosić się na konferencję należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie: http://bit.ly/1XzJ9nA

Liczba uczestników ograniczona do 200 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wystąpienia zagranicznych gości będą tłumaczone symultanicznie.

Koszt uczestnictwa: 400 zł

Wszystkie informacje o Konferencji znajdują się na stronie: http://bit.ly/1WIiXGX