Tydzień kuratorski we Wrocławiu

Tydzień kuratorski we Wrocławiu

4706

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych organizuje w dniach 19-26 czerwca Tydzień Kuratorski. Intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką odgrywają kuratorzy sądowi w społeczeństwie, ale także uwrażliwienie jak największego grona odbiorców na potrzeby podmiotów, z którymi kuratorzy sądowi pracują na co dzień. Jest to także okazja do podziękowania naszym partnerom instytucjonalnym, ośrodkom naukowym i organizacjom pozarządowym, z którymi współpracujemy dla dobra środowisk dotkniętych dysfunkcjami za wspólne budowanie lokalnego systemu wsparcia.

Obchody tygodnia rozpoczną się w dniu 19 czerwca o godz. 18:00 koncertem charytatywnym dedykowanym osobom bezdomnym. Miejscem koncertu będzie MiserArt  – strefa kultury w labiryncie wykluczenia. Jest to niezwykłe centrum wsparcia osób wykluczonych animowane przez Fundację Homo Sacer i Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Dzieje się tam wiele dobra. Można o tym poczytać na stronie www.miser.art.pl a także na facebooku. Wspólnym mianownikiem tych działań jest to, że osoby bezdomne aktywizuje się przy pomocy niebanalnych środków, wykorzystując wytwory kultury i tkwiącą w każdym stworzeniu wrażliwość.

miserart

Koncert inaugurujący tydzień kuratorski wykonają Ariel Ramirez i Dominika Białostocka. Będzie to wieczór muzyki tango i folkloru. O swojej drugiej płycie Ariel Ramirez napisał tak: „Nagrywając tę płytę czułem potrzebę, aby pokazać bardziej niż kiedykolwiek dźwięki mojej Argentyny, to co mi się podobało i za czym tu tęsknię. Chciałem pokazać, że Buenos Aires zawsze cierpliwie czeka na przybycie. Poszukiwałem nowych sposobów, aby sprawić by słuchacz mógł poczuć silniej tango, zapach nostalgii, namiętności, muzyki, sztuki, a nawet filozofii życia. By mógł poczuć, że tango było, jest i będzie. Ze tango jest moje, twoje, nasze!” (źródło: http://meakultura.pl/kosmopolita/ariel-ramirez-tango-688).  Wstęp na koncert jest bezpłatny. Uczestnicy zostaną jednak zaproszeni do wsparcia poprzez serwis pomagam.zrzutka.pl dobrowolnymi datkami budowy pieca chlebowego, który wspólnie osoby bezdomne z zespołu MiserArt i projektanci z wydziału ceramiki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych budują z zamiarem wypieku najlepszego pieczywa w mieście. A jak gra Ariel Ramirez i jego zespół można posłuchać i zobaczyć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=an3sP-kUbus.

tango y folclore 2

Na koncert DSKS Frontis zaprosił osoby dozorowane i nadzorowane wraz z rodzinami, kuratorów sądowych, mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych w Szczodrem, przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji pozarządowych i instytucji współpracujących.

Poza koncertem, w ramach tygodnia kuratorskiego, kuratorzy sądowi okręgu wrocławskiego odwiedzą kilka placówek oświatowych z prelekcjami dla dzieci i młodzieży nt. kurateli sądowej i prawa.

Kulminacyjnym punktem obchodów dnia kuratorskiego będzie uroczyste zgromadzenie okręgowe kuratorów okręgu wrocławskiego, które odbędzie się w dniu 23 czerwca. W jego trakcie planowane jest podjęcie uchwały upamiętniającej 87. rocznicę przekształcenia stałych opiekunów sądowych do sprawowania nadzoru nad nieletnimi w kuratorów sądowych. OAKS FrontisZainaugurowany zostanie także nowy projekt DSKS Frontis, tj. Otwarta Akademia Kuratora Społecznego. Będzie to roczny kurs adresowany do kuratorów społecznych, w trakcie którego na comiesięcznych spotkaniach uczestnicy otrzymają szansę podniesienia swoich kompetencji poznając m.in. historię polskiej kurateli, jej organizację, podstawy prawne funkcjonowania, podstawy prawa karnego i rodzinnego, metodykę pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej, procedury, technikę sporządzania dokumentacji, etc. Po zakończeniu kursu otrzymają zaświadczenia. Zajęcia będą prowadzone zarówno w formie wykładów, jak i warsztatów. Uczestnicy OAKS wywodzić się będą ze wszystkich zespołów kuratorskiej służby sądowej okręgu wrocławskiego.

Patronat nad wrocławskim Tygodniem Kuratorskim objęła Krajowa Rada Kuratorów, a w organizację włączył się także Sąd Okręgowy we Wrocławiu. A tak wyglądają plakaty, które zawisły w sądach rejonowych i w zespołach kuratorskiej służby sądowej:

tydzień kuratorski