Porozumienie o współpracy kuratorskiej służby sądowej okręgu opolskiego i OISW w Opolu

Porozumienie o współpracy kuratorskiej służby sądowej okręgu opolskiego i OISW w Opolu

Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Opolu Rafał Sitarz oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba podpisali w dniu 17 czerwca porozumienie o wzajemnej współpracy. Odbyło się to w obecności kierowników oddziałów zewnętrznych z Grodkowa i Turawy, kadry penitencjarnej jednostek okręgu opolskiego oraz kuratorów sądów rejonowych z terenu Opolszczyzny. W spotkaniu gościnnie uczestniczył kurator Sądu Rejonowego w Lublińcu, działającego w ramach jurysdykcji Sądu Okręgowego w Częstochowie, który współpracuje z Zakładem Karnym w Sierakowie Śląskim.

W dokumencie, który określa ramy wzajemnego postępowania przedstawicieli obu instytucji, sprecyzowano działania każdej ze stron porozumienia w zakresie przygotowania skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego (art. 164 kkw) oraz przeprowadzania wywiadu środowiskowego (art. 14 kkw).

Źródło: www.sw.gov.pl