Życzenia dla kuratorów sądowych od Służby Więziennej

Życzenia dla kuratorów sądowych od Służby Więziennej

Z lekkim opóźnieniem dotarły do Krajowej Rady Kuratorów życzenia, jakie z okazji Dnia Kuratora Sądowego skierował w imieniu własnym i funkcjonariuszy Służby Więziennej Dyrektor Generalny gen. Jacek Kitliński. Dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę.
życzenia od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej