Lębork po raz 10! Zaproszenie

Lębork po raz 10! Zaproszenie

Lębork, dnia 29 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo
Koleżanki i Koledzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego tegorocznych jubileuszowych Lęborskich Wydarzeń (25-27.08.2016 r.), chciałbym zaprosić Państwa do odwiedzenia Lęborka.

Tegoroczne Lęborskie Wydarzenia maja charakter jubileuszowy, dlatego też będą trwały trzy dni. Ze względu na wyjątkowy charakter tegorocznego spotkania, postanowiliśmy zmienić dotychczasowy lipcowy termin, aby nie stanowić konkurencji dla organizatorów Euro oraz Igrzysk Olimpijskich. W tym roku planujemy:
specjalne posiedzenie Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego, otwartą debatę z udziałem naukowców, praktyków, samorządowców, publicystów, studentów oraz mieszkańców miasta nt. Po co komu kuratorzy?, wernisaż wystawy fotograficznej Miasto Klatek /przedstawienie miasta za pośrednictwem obrazu klatek schodowych – tak często odwiedzanych przez rożnego rodzaju pracowników służb społecznych /25.08.2016 r./, Międzynarodową Konferencję Naukową: Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych, wernisaż wystawy fotograficznej: Kuratorzy sądowi – dekonspiracja! /fotografie kuratorów z rożnych krajów /26.08.2016 r./, X Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – w ramach rozgrywek wystąpią min. zespoły z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Ukrainy /27.08.2016 r./.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że agenda jubileuszowa zawiera również spotkanie integracyjne oraz jubileuszowe party.

Szczegółowy harmonogram wydarzeń oraz agenda konferencji zostaną przedstawione do 10 lipca 2016 r.
Zapraszamy w sierpniu do Lęborka!!!

Z poważaniem
Michał Szykut

umk- sekcja resopracownia profilaktyki lębork

 

 

 

 

 

WSKS-banner-1-1024x226

Komitet Naukowy:
dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
dr hab. Jarosław Utrat – Milecki prof. UW
dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK
dr hab. Mariusz Sztuka Uniwersytet Jagielloński
gen. dr hab. Evgene Barash /Instytut Służby Więziennej w Kijowie Ukraina/
dr hab. Hanna Solarczyk–Szwec, prof. UMK
dr hab. Piotr Krakowiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Leszek Kopciuch, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Piotr Chomczyński, Uniwersytet Łódzki
doc. dr Przemysław Frąckowiak, WWSSE w Środzie Wielkopolskiej

Komitet Organizacyjny:
Wojciech Mroczkowski, Prezes WSKS
Marian Kurzydło, sekretarz Miasta Lęborka
Robert Cotterell, South Yorkshire Probation Company, Wielka Brytania
Roman Zielonka, GSM, Niemcy
dr Liudmyla Dybchak, Instytut Służby Więziennej w Kijowie, Ukraina
dr Tomasz Siwiec, Zakład Aksjologii i Etyki Społecznej UMK w Toruniu
dr Honorata Czajkowska, kurator zawodowy, sekretarz DSKS FRONTIS, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia
dr Katarzyna Witkowska – Rozpara / IPSiR Uniwersytet Warszawski/
dr Michał Szykut, kurator zawodowy Sąd Rejonowy w Lęborku, WNP UMK w Toruniu, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Justyna Karolak, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Elblągu
Michał Mikliński, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Słupsku
Martyna Miklińska, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku
Alicja Żółć, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku
Krystyna Król, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku
Kazimierz Kordowski, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku
Tomasz Dołotko, kurator zawodowy, Sąd Rejonowy w Lęborku
Anita Kotlenga doktorantka WNP UMK w Toruniu.