Komunikat w sprawie nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości nad Służbą Kuratorską

Komunikat w sprawie nadzoru Ministerstwa Sprawiedliwości nad Służbą Kuratorską

W dniu 07.07.2016r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów otrzymał stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości będące odpowiedzią na pismo KRK skierowane do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian organizacyjnych w ministerstwie, a przede wszystkim nadzoru nad kuratorską służbą sądową.

W otrzymanej przez KRK odpowiedzi można przeczytać między innymi:

„Pragnę zapewnić, że nowa struktura organizacyjna Ministerstwa Sprawiedliwości, a w niej postanie Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich […] nie stanowi zagrożenia dla utrzymania dotychczasowej jednolitej struktury organizacyjnej kuratorskiej służby sądowej i nadzoru nad tą służbą.”

Pełny tekst pisma znajduje się tutaj. 

Krajowa Rada Kuratorów otrzymała również odpowiedź ministerstwa sprawiedliwości na temat ewentualnego wzrostu wynagrodzeń kuratorów sądowych.

Odpowiedź w tej sprawie dostępne jest tutaj..