Raport HFPC na temat polskiej kurateli sądowej

Raport HFPC na temat polskiej kurateli sądowej

SONY DSC

Helsińska Fundacja Praw Człowieka realizuje program: Monitoring procesu legislacyjnego w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Jedną z form działalności programu jest także sporządzanie tzw. policy papers – analiz i
raportów mających na celu ukazanie aktualnego obrazu danej instytucji. Szczególnym przedmiotem
zainteresowania HFPC objęte są instytucje wymiaru sprawiedliwości. Dotychczas Fundacja dokonała analiz funkcjonowania asystentów sądowych i pracowników sądów, biegłych sądowych oraz dyrektorów sądów. Jeden z najnowszych raportów dotyczy polskiej kurateli sądowej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem: Status zawodowych kuratorów sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości autorstwa Aleksandry Brudnoch przy współpracy Barbary Grabowskiej-Moroz.