Konferencja z okazji 1. rocznicy istnienia Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Konferencja z okazji 1. rocznicy istnienia Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Z okazji pierwszej rocznicy powołania Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych Stowarzyszenie Sędziów Polskich „IUSTITIA” zaprasza na konferencję pt: ,,Udział sędziego w debacie publicznej”, która odbędzie się w dniu 26 września 2016r. w siedzibie Sądu Najwyższego (plac Krasińskich 2/4/6, Warszawa) w sali A im. Stanisława Dąbrowskiego. Partonem medialnym wydarzenia jest Wydawnictwo C.H.Beck sp.z o.o w Warszawie.

R e j e s t r a c j a: biuro SSP,, Iustitia ‘’telefonicznie – nr 22 535 88 31 lub pod adresem e-mail: biuro@iustitia.pl (liczba miejsc ograniczona)

Przypominamy, że sygnatariuszami porozumienia są trzy podmioty reprezentujące kuratorską służbę sądową, tj. Krajowa Rada Kuratorów, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych i Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS.

Program konferencji:

8.15 – 9.00 – rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 9.15 – otwarcie konferencji – prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,IUSTITIA”, ustępującego Przewodniczącego Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych

9.15 – 9.30 – wystąpienie w imieniu Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych Przewodniczącego wybranego na nową kadencję

9.30 – 9.55 – sprawozdanie z działalności Porozumienia samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych.

,,Dialog społeczny a udział prawników w debacie publicznej’’ – wprowadzenie do dyskusji – dr Paweł Skuczyński Uniwersytet Warszawski

9.55 – 10.15 – wystąpienie Thomasa Guddat, Wiceprezesa Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (Europejscy Sędziowie i Prokuratorzy na rzecz Demokracji i Wolności)

Blok I. Granice i standardy wypowiedzi sędziego w debacie publicznej – sędzia w szklanej wieży czy aktywny obywatel

10.15 – 11.15 – wystąpienia prelegentów: prof. dr hab. Andrzej Zoll – Uniwersytet Jagielloński, dr Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Marek Tkaczuk – Uniwersytet Szczeciński

11.15 – 11.45 – dyskusja

11.45 – 12.00 – przerwa kawowa

Blok II. Sędzia w mediach

12.00 – 13.00 – wystąpienia prelegentów: SSO Waldemar Żurek – rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, SSO w stanie spoczynku Anna Maria Wesołowska, Bartosz Pilitowski – Prezes Zarządu Fundacji Court Watch Polska, redaktor Sławomir Matczak

13.00 – 13.30 – dyskusja

13.30 – 13.45 – przerwa kawowa

Blok III. Sędzia w życiu publicznym – udział sędziego w manifestacjach, happeningach i innych akcjach społecznych

13.45 – 14.45 – wystąpienia prelegentów: prof. dr hab. Jerzy Stelmach – Uniwersytet Jagielloński, SSA Marek Hibner – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Łukasz Bojarski – Prezes Zarządu INPRIS, dr Jacek Barcik – Uniwersytet Śląski

14.45 – 15.30 – dyskusja

15.30 – 15.45 – przedstawienie wyników badania socjologicznego dotyczącego tematu konferencji – dr Tomasz Baran, Uniwersytet Warszawski

15. 45 – 16.00 dyskusja

16.00 – zamknięcie konferencji – prof. UŚ dr hab. SSO Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich ,,IUSTITIA”