Program konferencji w Lęborku

Program konferencji w Lęborku

Przedstawiamy program konferencji i agendę wydarzeń jubileuszowej edycji wydarzeń lęborskich organizowanych przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Urząd Miejski w Lęborku.

Agenda Międzynarodowej Jubileuszowej Konferencji Naukowej Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych, Lębork, Stacja Kultura 26 sierpnia 2016 r.:

 • 10.00 – 10.10 – przywitanie gości przez Witolda Namyślaka Burmistrza Miasta Lęborka i Wojciecha Mroczkowskiego Prezesa WSKS
 • 10.10 – 10.20 – wprowadzenie w tematykę konferencji dr Michał Szykut
 • 10.20 – 10.40 Penologiczne uwagi dotyczące roli i znaczenia kuratora sądowego w wymiarze sprawiedliwości, prof. dr hab. Jarosław Utrat – Milecki, Uniwersytet Warszawski IPSiR
 • 10.40 – 11.00 Możliwości oddziaływań resocjalizacyjno – terapeutycznych wobec sprawców i sprawczyń przestępstw seksualnych wobec dzieci. Analiza porównawcza.,  dr hab. Małgorzata K. Kowalczyk prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 11.00 – 11.20 Potencjał edukacji dorosłych w procesie resocjalizacji, dr hab. Hanna Solarczyk prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dyskusja
 • 11.40 – 12.00 Resocjalizacja w warunkach zakładów poprawczych dla nieletnich w Meksyku. Socjologiczna analiza zjawiska. dr hab. Piotr Chomczyński prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • 12.00 – 12.20 Obecny stan rozwoju i funkcjonowanie instytucji probacji na Ukrainie, gen. dr hab. Evgene Barash, Instytut Służby Więziennej w Kijowie Ukraina
 • 12.20 – 12.40 Zmiany na lepsze? – subiektywna refleksja nt. transformacji systemu probacji w Zjednoczonym Królestwie, Robert Cotterell, były kurator okręgowy                     w Barnsley, Wielka Brytania
 • dyskusja
 • 12.50 -13.10 – przerwa kawowa, Wernisaż wystawy Kuratorzy sądowi dekonspiracja, prowadzenie Justyna Karolak, kurator zawodowy Sąd Rejonowy Elbląg.
 • 13.20 – 13.35 Kara i karanie w badaniu socjologicznym kuratorów, doc. dr Jadwiga Królikowska, Uniwersytet Warszawski IPSiR
 • 13.40 – 13.55 Osoba starsza jako ofiara przestępstwa – możliwości i bariery oddziaływań profilaktycznych, dr Hanna Karaszewska, Uniwersytet Poznański
 • 13.55 – 14.10 Konsekwencje i niekonsekwencje ustawodawcy prawnokarnego. Uwagi na tle ostatnich zmian w prawie karnym oraz danych statystycznych ukazujących prawomocne skazania osób dorosłych (według wymiaru kary) w roku 2015, dr Katarzyna Witkowska – Rozpara Uniwersytet Warszawski IPSiR
 • dyskusja
 • 14.15 – 14.40  przerwa obiadowa
 •  14.45 – 15.00 Probacja w sprawach nieletnich na Ukrainie: aktualne problemy i perspektywy ich rozwiązania, dr Liudmyla Dubchak, Instytut Służby Więziennej w Kijowie Ukraina
 • 15.00 – 15.15 Prawne podstawy resocjalizacji – Uwag kilka, dr Paweł Petasz, Uniwersytet Gdański
 • 15.15 – 15.30 Resocjalizacja jako pedagogia powrotu do społecznej normalności, doc. dr Przemysław Frąckowiak WWSSE w Środzie Wielkopolskiej
 • 15.30 – 15.45 Zawód kuratora sądowego: praca, misja, pasja, przygoda…? Raport z badań, dr Anna Janus – Dębska, Kurator Okręgowy w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga.
 • 15.45 – 16.00 Kluczowe uwarunkowania skutecznego działania w pracy kuratora sądowego, dr Paweł Popek, Uniwersytet Szczeciński
 • 16.00 – 16.15 Przestępczość gwałtowna w ujęciu koncepcji GST R. Agnew, mgr Anita Kotlenga, doktorantka WNP UMK w Toruniu
 • 16.15 – 16.30 Stereotypy i uprzedzenia a możliwość powrotu do społeczeństwa osób kończących kary pozbawienia wolności, mgr Renata Deka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dyskusja
 • 16.45 podsumowanie i zakończenie konferencji, dr Katarzyna Witkowska – Rozpara, Uniwersytet Warszawski IPSiR

 Agenda Lęborskich Wydarzeń 25 – 27 sierpnia 2016 r.:

 • 10.00 – 13.00 specjalne posiedzenie Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Słupskiego, Sala Rajców UM w Lęborku, /25.08.16 r./.
 • 16.00 – 17.00 Otwarta debata Po co komu kuratorzy? z udziałem kuratorów naukowców, praktyków, samorządowców, publicystów, studentów oraz mieszkańców miasta, Brama Kaszubskiego Pierścienia /25.08.2016 r./.
 • 17.30 – wernisaż wystawy fotograficznej Miasto Klatek, przedstawienie miasta za pośrednictwem obrazu klatek schodowych, tak często odwiedzanych przez różnego rodzaju pracowników służb społecznych, Brama Kaszubskiego Pierścienia /25.08.2016 r./.
 • 10.00 – 15.30 Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Komparatystyczne perspektywy oddziaływań resocjalizacyjnych, Stacja Kultura, /26.08.16 r./
 • 15.30 – wernisaż wystawy fotograficznej; Kuratorzy sądowi – dekonspiracja! fotografie kuratorów z rożnych krajów, Stacja Kultura, /26.08.2016 r./.
 • 19.30 Spotkanie Integracyjne w Klubie Różana /26.08.16 r./.
 • 9.30 – 14.00 X Międzynarodowy Probacyjny Turniej Piłkarski – w ramach rozgrywek wystąpią min. zespoły z Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Ukrainy, Stadion Miejski,   /27.08.2016 r./.
 • 20.00 Dyskoteka w Klubie Różana