Zaproszenie na konferencję: Mechanizm krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Zaproszenie na konferencję: Mechanizm krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny

Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w dniu 17.10.2016r. w sali Uniwersytetu SWPS przy ul. Ostrowskiego 30b we Wrocławiu, odbędzie się konferencja pt. „Mechanizmy krzywdzenia dzieci – aspekt prawny i psychopedagogiczny”. Organizatorem przedmiotowej konferencji jest Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu oraz Uniwersytet SWPS Zamiejscowy Wydział we Wrocławiu.

Konferencja poświęcona będzie problematyce ochrony najmłodszych przed zróżnicowanymi formami krzywdzenia, jak również problemowi skutków, jakie niesie za sobą doświadczenie przemocy. Wśród prelegentów usłyszymy światowej i ogólnopolskiej sławy naukowców i praktyków, takich jak prof. dr hab. Jerzy Vetulani czy Jolanta Zmarzlik.

Przedmiotową konferencją pragniemy przyczynić się do wzrostu świadomości odbiorców w zakresie trudności jednostki spowodowanych doświadczaniem szeroko rozumianej przemocy w dzieciństwie, jak również zasygnalizować potrzebę podjęcia działań mających na celu włączenie rzeczywistej odpowiedzialności sprawców przemocy wobec dziecka nienarodzonego. Ponadto celem konferencji jest budowanie wśród słuchaczy postawy zorientowanej na skuteczną i efektywną pracę zarówno z osobami doświadczającymi
jak i stosującymi przemoc.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji. Logowanie (zgłoszenie uczestnictwa) możliwe przez poniższy link:

http://swps.pl/warszawa/aktualnosci/5856-mechanizmy-krzywdzenia-dzieci-aspekt-prawny-i-psychopedagogiczny