Zaproszenie do Krynicy Zdrój

Zaproszenie do Krynicy Zdrój

Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych zapraszają na konferencję pt. „Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2016r. w Krynicy Zdroju i poświęcone będzie problemom readaptacji i pomocy postpenitencjarnej osób dorosłych i nieletnich opuszczających jednostki penitencjarne, jak również placówki resocjalizacyjne i socjalizacyjne.


Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem:

Burmistrza Krynicy Zdroju – dr. Dariusza Reśko
Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie – ppłk. Włodzimierza Więckowskiego

Inspiracją do kontynuacji tej formy szkoleniowej w kolejnym roku stał się pozytywny odbiór konferencji zorganizowanej w 2015r. pt. „Pomoc postpenitencjarna w regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z programem (poniżej) Więcej informacje dostępnych jest na specjalnej stronie dedykowanej wydarzeniu: www.konferencjakrynica.pl

Udział w konferencji zostanie potwierdzony certyfikatem wysłanym uczestnikowi po jej zakończeniu.

 

konferencja-krynica-2016-programkonferencja-krynica-2016-program2konferencja-krynica-2016-program3konferencja-krynica-2016-program4