VII edycja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

VII edycja konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

2956

Do 25 listopada 2016 roku można zgłaszać kandydatów do „Wyróżnienia Białej Wstążki”. Celem konkursu jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i propagowanie właściwych postaw wśród mężczyzn.

Organizatorami kampanii i konkursu są Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej Porozumienie Bez Barier. Zgłoszenia do konkursu może skierować każdy.

Wybrani kandydaci zostaną wyróżnieni Białą Wstążką za szczególną pomoc kobietom i reagowanie na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich.

Wyróżnienia przyznawane są w następujących kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości
2. Organy ścigania
3. Instytucje i organizacje pomocowe
4. Osoby publiczne
5. Instytucja publiczna
6. Pracodawca-sponsor
7. Osoba prywatna
8. Media

Przypominamy, że w dotychczasowej historii konkursu trzykrotnie wyróżniano kuratorów sądowych. W 2011 r. laureatem w kategorii Wymiar Sprawiedliwości był aktualny Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów p. Henryk Pawlaczyk, w 2013 r. Białą Wstążką wyróżniono kuratora społecznego p. Mirosława Sowińskiego, a w 2014 r. laureatem został kurator zawodowy p. Adam Witkowicz z Sądu Rejonowego w Zawierciu.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.