Pożegnanie pana kuratora Tadeusza Kużela z okręgu bydgoskiego

Pożegnanie pana kuratora Tadeusza Kużela z okręgu bydgoskiego

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 listopada 2016 roku, po ciężkiej chorobie zmarł pan Tadeusz Kużel – kurator specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szubinie.

Tak o śp. Tadeuszu Kużel pisał kurator okręgowy okręgu bydgoskiego p. Henryk Pawlaczyk:

TADZIU :  12 października 2016r. ukończył 56 lat. W Kurateli (cały czas rodzinnej) pracował od 24 lat; Przez cały okres zatrudnienia szczególnie był związany z gminą Barcin, był całym sercem zaangażowany w rozwiązywanie problemów dotyczących mieszkańców tej gminy;  był powszechnie znanym w środowisku przedstawicielem Sądu; Ojciec 3 ( trojga) dzieci, pełnoletnich, wykształconych, usamodzielnionych, Dziadek 2 (dwojga) wnucząt, w styczniu 2017 roku ma się urodzić trzecia wnuczka, bardzo dumny z dzieci i wnuków, miał z nimi bardzo dobre relacje; Rodzinę stawiał zawsze na pierwszym miejscu, kochający i szanujący Mąż,, spełniony jako Ojciec, zaangażowany jako Dziadek; Miał wyjątkową umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi (nie tylko swoimi), uwielbiał ich towarzystwo (z wzajemnością), półżartem marzył o zatrudnieniu się w przedszkolu po przejściu na emeryturę; Interesował się sportem, z pasją kibicował niemal wszystkim imprezom sportowym, aktywny fizycznie, sam grał w piłkę, „nie do pokonania” w amatorskim ping-pongu (na szkoleniach dawał popalić wszystkim swoim rywalom –niezależnie od tego jaki zawód wykonywali); Ciekawy świata, lubił podróżować (zawsze z żoną i najchętniej z dziećmi), pielęgnował więzi rodzinne nie tylko z najbliższą rodziną (uczestniczył w spotkaniach i zjazdach rodzinnych); Ugodowy, życzliwy, posiadał dar łagodzenia konfliktów i nieporozumień, Szanowany i lubiany w środowisku zawodowym,  ceniony przez współpracowników (szkoły, placówki „pomocowe”, policja, PCPR, MGOPS, D.D., ) i podopiecznych; Sumienny, pracowity i rzetelny w wykonywaniu obowiązków zawodowych, cieszył się wielkim autorytetem – także podopiecznych, wzbudzał zaufanie, zawsze gotowy do pomocy, otwarty i szczery; P