Pożegnanie pana kuratora Tadeusza Kużela z okręgu bydgoskiego

Pożegnanie pana kuratora Tadeusza Kużela z okręgu bydgoskiego

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 listopada 2016 roku, po ciężkiej chorobie zmarł pan Tadeusz Kużel – kurator specjalista Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Szubinie.

Tak o śp. Tadeuszu Kużel pisał kurator okręgowy okręgu bydgoskiego p. Henryk Pawlaczyk:

TADZIU :  12 października 2016r. ukończył 56 lat. W Kurateli (cały czas rodzinnej) pracował od 24 lat; Przez cały okres zatrudnienia szczególnie był związany z gminą Barcin, był całym sercem zaangażowany w rozwiązywanie problemów dotyczących mieszkańców tej gminy;  był powszechnie znanym w środowisku przedstawicielem Sądu; Ojciec 3 ( trojga) dzieci, pełnoletnich, wykształconych, usamodzielnionych, Dziadek 2 (dwojga) wnucząt, w styczniu 2017 roku ma się urodzić trzecia wnuczka, bardzo dumny z dzieci i wnuków, miał z nimi bardzo dobre relacje; Rodzinę stawiał zawsze na pierwszym miejscu, kochający i szanujący Mąż,, spełniony jako Ojciec, zaangażowany jako Dziadek; Miał wyjątkową umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi (nie tylko swoimi), uwielbiał ich towarzystwo (z wzajemnością), półżartem marzył o zatrudnieniu się w przedszkolu po przejściu na emeryturę; Interesował się sportem, z pasją kibicował niemal wszystkim imprezom sportowym, aktywny fizycznie, sam grał w piłkę, „nie do pokonania” w amatorskim ping-pongu (na szkoleniach dawał popalić wszystkim swoim rywalom –niezależnie od tego jaki zawód wykonywali); Ciekawy świata, lubił podróżować (zawsze z żoną i najchętniej z dziećmi), pielęgnował więzi rodzinne nie tylko z najbliższą rodziną (uczestniczył w spotkaniach i zjazdach rodzinnych); Ugodowy, życzliwy, posiadał dar łagodzenia konfliktów i nieporozumień, Szanowany i lubiany w środowisku zawodowym,  ceniony przez współpracowników (szkoły, placówki „pomocowe”, policja, PCPR, MGOPS, D.D., ) i podopiecznych; Sumienny, pracowity i rzetelny w wykonywaniu obowiązków zawodowych, cieszył się wielkim autorytetem – także podopiecznych, wzbudzał zaufanie, zawsze gotowy do pomocy, otwarty i szczery; Pełen optymizmu, „siła spokoju”, czerpiący niespotykaną radość z życia, lubił przyrodę, kontakt z naturą; Wrażliwy na krzywdę i cierpienie innych osób; Towarzyski, kontaktowy, posiadał umiejętność integrowania się, potrafił „odnaleźć” się w każdym środowisku,

Z poczuciem humoru, odważny, odpowiedzialny.     NIEZASTĄPIONY

Uroczystości pogrzebowe Naszego Kolegi odbędą się w dniu 19 listopada 2016 roku:

Godz. 10.00 – Msza Św. w Kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brzyskorzystwii k / Żnina; Ok. Godz. 13.00 – Cmentarz parafii pw. św. Jerzego w Toruniu przy ul. Gałczyńskiego   Cmentarz św. Jerzego jest położony w centrum Torunia (między ulicami Gałczyńskiego/Morcinka, Sportową), w pobliżu Starego Miasta.