Ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie udziału kuratora sądowego przy kontaktach

Ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w sprawie udziału kuratora sądowego przy kontaktach

Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne przedstawione przez sąd okręgowy, czy każdemu kuratorowi sądowemu przysługuje ryczałt za obecność przy kontaktach w pełnej wysokości, jeżeli jeden kurator sądowy uczestniczy tylko przy przekazaniu dziecka na rozpoczęcie spotkania, a inny kurator sądowy przy przekazaniu dziecka na zakończenie spotkania?

W uchwale III CZP 96/16 z dnia 16 lutego 2017r. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, iż za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd opiekuńczy kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt.

Więcej na ten temat można przeczytać w serwisie lex.pl