Zaproszenie na konferencję poświęconą tematyce pomocy postpenitencjrnej

Zaproszenie na konferencję poświęconą tematyce pomocy postpenitencjrnej

W imieniu organizatorów konferencji „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec młodocianych kobiet i ich rodzin” serdecznie zapraszamy do Krakowa i Lublińca. Wśród organizatorów i moderatorów konferencji znajdują się kuratorzy okręgowi Sądu Okręgowego w Nowym Sączu.

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konferencji dostępna jest tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji: