11. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

11. Międzynarodowa Konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”

Ruszyły zapisy na 11. Międzynarodową Konferencję „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”, która odbędzie się w dniach 19-20 września w Warszawie.

Organizatorem konferencji jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą instytut badawczy NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), oraz niemieckie konsorcjum realizujące projekt klicksafe. Konferencja organizowana jest w ramach programu Komisji Europejskiej Connecting Europe Facility. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

Jak co roku, konferencja poświęcona będzie szerokiemu spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania oraz dostawców usług i treści internetowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną między innymi wyniki najnowszych badań poświęconych bezpieczeństwu online, wyzwania w zakresie bezpieczeństwa internetowego a także nowe pomysły w zakresie zastosowania nowych mediów i nowych technologii w procesie edukacji dzieci i młodzieży.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj: http://www.saferinternet.pl/pl/formularz-11-mk-2017

Więcej informacji o konferencji na stronie: www.saferinternet.pl

Tak było na konferencji w ubiegłym roku: