Rozporządzenie RM w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

Rozporządzenie RM w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich

5693

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantow kuratorskich. Przedmiotowy projekt realizuje upoważńienie ustawowe zawarte w art. 14 ust. 7 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 795 i 1689 oraz z 2017 r. poz. 60).  W budżecie państwa na rok 2017 w części 15 „Sądy powszechne” przewidziano dodatkowe środki na wynagrodzenia osobowe dla kuratorów zawodowych w wysokości 4.958 tyś zł, projektowana nowelizacja przewiduje wzrost mnożników kwoty bazowej w odniesieniu do każdego ze stopni służbowych kuratorów oraz aplikantów kuratorskich o 0,03%.

Projektodawca przewiduje, że rozporządzenie wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Proces legislacyjny można śledzić tutaj.